Święta tradycja - mikołaj w seminarium
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Parafia Panewniki
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Misje franciszkańskie
Bernardyni