Sympozjum "Rola misjologi w nowej Ewangelizacji"
Opactwo w Szczyrzycu
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Jadwigi
Proformatione
Bernardyni
Prowincja Michała Archanioła