Transitus 2015
Bernardyni
Trzej Towarzysze
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej