VIII Piknik Franciszkańśki
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Wąchocku
Kuria Generalna
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie
Parafia Panewniki