VIII Piknik Franciszkańśki
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Św. Jadwigi
Misje franciszkańskie
Opactwo w Wąchocku
Trzej Towarzysze