VIII Piknik Franciszkańśki
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Jadwigi
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Franciszka