VIII Piknik Franciszkańśki
Prowincja Św. Jadwigi
Opactwo w Wąchocku
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna