VIII Piknik Franciszkańśki
Prowincja Św. Jadwigi
Misje franciszkańskie
Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Trzej Towarzysze
Opactwo w Wąchocku