VIII Piknik Franciszkańśki
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Franciszka
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Parafia Panewniki
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Matki Bożej Anielskiej