VIII Piknik Franciszkańśki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Kuria Generalna
Parafia Panewniki
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Matki Bożej Anielskiej