VIII Piknik Franciszkańśki
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Michała Archanioła