VIII Piknik Franciszkańśki
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Szczyrzycu
Trzej Towarzysze