VIII Piknik Franciszkańśki
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Franciszka
Misje franciszkańskie
Trzej Towarzysze
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Matki Bożej Anielskiej