Wielki Piątek
Parafia Panewniki
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bernardyni
Misje franciszkańskie