XII Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Trzej Towarzysze
Opactwo w Wąchocku