Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Misje franciszkańskie
Kuria Generalna
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Michała Archanioła
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II