Misje franciszkańskie
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Jadwigi
Trzej Towarzysze
Opactwo cystersów w Jędrzejowie