Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Michała Archanioła
Kuria Generalna
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Jadwigi