Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Misje franciszkańskie
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Trzej Towarzysze
Prowincja Michała Archanioła