Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Trzej Towarzysze
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Wąchocku