Prowincja Św. Jadwigi
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bernardyni
Opactwo w Szczyrzycu
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Franciszka