Opactwo w Wąchocku
Kuria Generalna
Opactwo w Szczyrzycu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie
Prowincja Michała Archanioła