Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bernardyni
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Michała Archanioła
Misje franciszkańskie