Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi
Trzej Towarzysze
Prowincja Michała Archanioła
Parafia Panewniki