Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Bernardyni
Trzej Towarzysze
Prowincja Św. Jadwigi