Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Franciszka