Bernardyni
Prowincja Św. Franciszka
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Matki Bożej Anielskiej