Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Wąchocku
Proformatione
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Szczyrzycu