Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Franciszka
Parafia Panewniki
Trzej Towarzysze
Misje franciszkańskie