Prowincja Św. Franciszka
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Trzej Towarzysze
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Kuria Generalna