Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Wąchocku
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Parafia Panewniki