Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Misje franciszkańskie
Kuria Generalna
Opactwo w Szczyrzycu
Parafia Panewniki