Misje franciszkańskie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Opactwo w Szczyrzycu
Trzej Towarzysze