Trzej Towarzysze
Opactwo w Wąchocku
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II