Misje franciszkańskie
Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Parafia Panewniki
Trzej Towarzysze