Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Wąchocku
Bernardyni
Trzej Towarzysze