Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Św. Jadwigi
Opactwo w Wąchocku
Misje franciszkańskie
Parafia Panewniki
Prowincja Matki Bożej Anielskiej