Opactwo w Szczyrzycu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Michała Archanioła
Trzej Towarzysze