Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie
Opactwo w Szczyrzycu
Bernardyni
Parafia Panewniki