Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bernardyni
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Wąchocku
Misje franciszkańskie