Misje franciszkańskie
Bernardyni
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Parafia Panewniki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II