Misje franciszkańskie
Bernardyni
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Michała Archanioła