Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Szczyrzycu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Proformatione
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka