Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Kuria Generalna
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Szczyrzycu