Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Kuria Generalna
Opactwo w Szczyrzycu
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Franciszka