Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Parafia Panewniki
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka