Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Proformatione
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi