Opactwo w Szczyrzycu
Proformatione
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II