Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Jadwigi
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bernardyni
Kuria Generalna