Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Misje franciszkańskie
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Opactwo w Szczyrzycu