Misje franciszkańskie
Parafia Panewniki
Trzej Towarzysze
Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Michała Archanioła