Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Wąchocku
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Jadwigi
Misje franciszkańskie
Trzej Towarzysze