Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Szczyrzycu
Trzej Towarzysze
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II