Proformatione
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Szczyrzycu
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi