Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Wąchocku
Proformatione
Parafia Panewniki
Prowincja Michała Archanioła