Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Misje franciszkańskie
Trzej Towarzysze
Prowincja Św. Franciszka