Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Szczyrzycu
Kuria Generalna
Trzej Towarzysze