Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Parafia Panewniki
Kuria Generalna
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Misje franciszkańskie
Opactwo cystersów w Jędrzejowie