Misje franciszkańskie
Kuria Generalna
Opactwo w Szczyrzycu
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Parafia Panewniki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II