Trzej Towarzysze
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Proformatione
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Wąchocku