Opactwo w Wąchocku
Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Franciszka
Misje franciszkańskie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej