Proformatione
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Szczyrzycu