Opactwo w Szczyrzycu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Św. Franciszka
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła