Prowincja Św. Franciszka
Trzej Towarzysze
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Parafia Panewniki
Bernardyni
Opactwo w Szczyrzycu