Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Prowincja Św. Franciszka
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie