Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Szczyrzycu
Parafia Panewniki
Bernardyni