Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Jadwigi
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Kuria Generalna