Opactwo w Szczyrzycu
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Misje franciszkańskie
Kuria Generalna
Opactwo cystersów w Jędrzejowie