Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo cystersów w Jędrzejowie