Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Parafia Panewniki