Trzej Towarzysze
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Szczyrzycu
Bernardyni
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Misje franciszkańskie