Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Kuria Generalna
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka