Misje franciszkańskie
Opactwo w Szczyrzycu
Opactwo w Wąchocku
Parafia Panewniki
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II