Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Prowincja Św. Franciszka
Trzej Towarzysze
Prowincja Matki Bożej Anielskiej