Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Wąchocku
Kuria Generalna
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni