Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Franciszka