Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Franciszka
Parafia Panewniki
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Matki Bożej Anielskiej