Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Wąchocku
Opactwo w Szczyrzycu
Trzej Towarzysze
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła