Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bernardyni
Proformatione
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Św. Franciszka
Misje franciszkańskie