Opactwo w Szczyrzycu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła