Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Wąchocku
Bernardyni
Opactwo w Szczyrzycu