Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Misje franciszkańskie
Opactwo w Wąchocku
Opactwo w Szczyrzycu