Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Trzej Towarzysze
Prowincja Michała Archanioła
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie
Opactwo w Wąchocku