Opactwo w Wąchocku
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Misje franciszkańskie
Prowincja Michała Archanioła
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II