Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Szczyrzycu
Trzej Towarzysze