Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Misje franciszkańskie
Trzej Towarzysze
Bernardyni
Prowincja Św. Franciszka