Misje franciszkańskie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka
Trzej Towarzysze
Bernardyni
Opactwo cystersów w Jędrzejowie