Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Franciszka