Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Proformatione
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna