Grupa liturgiczna

Swego czasu powstała inicjatywa stworzenia grupy, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie i przebieg szeroko rozumianej liturgii. Oficjalnie w tym roku akademickim powstała grupa liturgiczna.

Głównym jej celem i zadaniem jest dbanie o piękno i przebieg sprawowanej liturgii. Szczególnie z uwzględnieniem większych uroczystości kościelnych, seminaryjnych oraz parafialnych. Jako wspólnota seminaryjna, działająca w ramach grupy liturgicznej pragniemy przede wszystkim dbać o ducha liturgii. Nasza działalność ma usprawnić, ujednolicić i tym samym upiększyć przebieg całej liturgii. Wymownym znakiem umiłowania liturgii jest również dbałość o przedmioty z nią związane m.in. szaty liturgiczne, naczynia liturgiczne, księgi liturgiczne itd.

Warto zaznaczyć, że grupa liturgiczna w obecnym kształcie mogła powstać dzięki dotychczasowej i oddanej pracy wielu współbraci m.in. br. Euzebiusza, br. Ignacego, br. Łazarza. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się i nadal się angażują w sprawowanie liturgii serdecznie dziękujemy. Ponadto liczymy na wsparcie z każdej strony. Dzieło, którego się podejmujemy pragniemy, aby służyło dobru drugiego i było oddaniem chwały Bogu.

Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Proformatione
Misje franciszkańskie
Prowincja Św. Franciszka
Trzej Towarzysze