Junioryści
ROK III
br. Miłosław Mateusz Adamczyk
ROK IV
br. Jonasz Rafał Rębiś
br. Bruno Michał Watoła
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Jadwigi
Kuria Generalna
Misje franciszkańskie