Junioryści
ROK III
br. Miłosław Mateusz Adamczyk
ROK IV
br. Jonasz Rafał Rębiś
br. Bruno Michał Watoła
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie
Kuria Generalna
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Proformatione