Junioryści
ROK III
br. Miłosław Mateusz Adamczyk
ROK IV
br. Jonasz Rafał Rębiś
br. Bruno Michał Watoła
Opactwo w Szczyrzycu
Proformatione
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła
Misje franciszkańskie