Junioryści
ROK III
br. Miłosław Mateusz Adamczyk
ROK IV
br. Jonasz Rafał Rębiś
br. Bruno Michał Watoła
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Szczyrzycu
Misje franciszkańskie