Junioryści
ROK III
br. Miłosław Mateusz Adamczyk
ROK IV
br. Jonasz Rafał Rębiś
br. Bruno Michał Watoła
Bernardyni
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Proformatione
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II