Kronika
Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego
2012-11-29

W rocznicę zatwierdzenia Reguły Zakonu Braci Mniejszych (29. listopada 1209 r.), cała rodzina franciszkańska raduje się owocami świętośći braci i sióstr przynależących do pierwszego, drugiego lub trzeciego zakonu serafickiego

Imieniny br. Sylwana
2012-11-28

Dnia 28. listopada świętujemy imieniny br. Sylwana Ogłozy.

Drogi bracie życzymy, by Osoba Jezusa Chrystusa każdego dnia stawała się pobudką do zawieszania poprzeczki coraz wyżej, by życie stawało się nieustannym wzrostem ku świętości. Zaś św. Franciszek, Klara oraz patron naszego seminarium św. Bonawentura niech staną się wzorem wplatania teorii w praktykę oraz przykładem wierności podjętym ideałom.

Z darem modlitwy.

2012-11-28

W środę, 28. listopada, seminaryjny zespół Biedaczyna gościł w studio muzyczny Radia eM.

Imieniny br. Kolumbana
2012-11-23

Dnia 23. listopada swoje imieniny obchodzi br. Kolumban Knopik.

Z tej okazji chcemy złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia radości i pokoju oraz wielu łask Bożych w posłudze, którą podejmujesz każdego dnia. Niech przykład życia św. Franciszka i Klary nieustannie pobudzają do jeszcze wierniejszego zaangażowania się w życie według rad ewangelicznych zaś Niepokalana Dziewica niech wyjedna Ci drogi bracie łaskę świętości.

Z darem modlitwy.

Imieniny o. Jozafata Nowaka
2012-11-12

Dnia 12. listopada świętujemy imieniny o. Jozafata Nowaka.

Drogi ojcze życzymy, by Osoba Jezusa Chrystusa każdego dnia stawała się pobudką do zawieszania poprzeczki coraz wyżej, by życie stawało się nieustannym wzrostem ku świętości. Zaś św. Franciszek, Klara oraz patron naszego seminarium św. Bonawentura niech staną się wzorem wplatania teorii w praktykę oraz przykładem wierności podjętym ideałom.

Z darem modlitwy.

Imieniny o. Marcina Olejnika
2012-11-11

Data 11. listopada to szczególny dzień dla o. Marcina Olejnika. Wszak świętuje swoje imieniny zakonne.

Niech będzie to dla Ciebie drogi ojcze okazja, by spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością, w przyszłość z optymizmem, by teraźniejszość uczynić piękniejszą. Św. Franciszek, którego wzór życia realizujesz niech wyprasza potrzebne łaski.

Z darem modlitwy.

Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna