Kronika
2011-11-29

29. listopada w WSD OFMConv w Krakowie odbędzie się sesja naukowa pt. "Virgo ecclesia facta. Maryja - Dziewica uczyniona Kościołem".

2011-11-27

W I Niedzielę Adwentu 27 XI, Minister Prowincjalny o. dr Ezdrasz Biesok, podczas Mszy św. w kaplicy klasztornej o godz. 16:00 udzieli posług naszym braciom klerykom.

2011-11-20

Klerycy seminarium organizują Niedzielę Powołaniową w parafii Ducha Św. w Czarnym Lesie.

Imieniny br. dn Izaaka Kusiona
2011-11-13

Dnia 13. listopada swoje imieniny obchodzi br. dn Izaak Kusion.

Z tej okazji chcemy złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia radości i pokoju oraz wielu łask Bożych w posłudze, którą podejmujesz każdego dnia. Niech przykład życia św. Franciszka i Klary nieustannie pobudzają do jeszcze wierniejszego zaangażowania się w życie według rad ewangelicznych zaś Niepokalana Dziewica niech wyjedna Ci drogi bracie łaskę świętości.

Z darem modlitwy.

2011-11-13

Bracia Mniejsi organizują Niedzielę Powołaniową w rodzinnej parafi naszych braci: Fortunata i Dyzmy.

Śluby wieczyste br. Edmunda Miki
2011-10-30

Br. Edmund Mika kończąc formację czasową dnia 30 października złoży uroczystą profesję w Zakonie Braci Mniejszych na ręce o. Ezdrasza Biesoka. Uroczystość będzie miała miejsce w Rogowie.

Ogarnijmy naszego współbrata gorącą modlitwą.

Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Jadwigi
Proformatione
Kuria Generalna
Prowincja Matki Bożej Anielskiej