Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Trzej Towarzysze
Prowincja Św. Jadwigi
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła