Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Wąchocku
Misje franciszkańskie
Kuria Generalna
Bernardyni