Kronika
2013-04-05

W piątek w Oktawie Wielkanocy, braci roku piątego i czwartego przystąpią do Sakramentu Kapłaństwa: pierwsi w stopniu diakona, drudzy - prezbitera.

Urodziny ks. dr. hab. Leszka Szewczyka
2013-04-04

Drogi Księże, życzymy, by Osoba Jezusa Chrystusa każdego dnia stawała się pobudką do zawieszania poprzeczki coraz wyżej, by życie stawało się nieustannym wzrostem ku świętości. Zaś św. Franciszek, Klara oraz patron naszego seminarium św. Bonawentura niech staną się wzorem wplatania teorii w praktykę oraz przykładem wierności podjętym ideałom.
Z darem modlitwy.

Ksiądz Leszek jest wykładowcą Fonetyki pastoralnej i Homiletyki w naszym Seminarium.

Urodziny ks. dr. Grzegorza Wity
2013-04-04

Drogi Księże, życzymy, bypraca zarówno duszpasterska jak i naukowa przyczyniała się do nieustannego przybliżania się do Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela Świata. Niech święci patronowie wypraszają potrzebne łaski na drodze Chrystusowego Kapłaństwa
Z darem modlitwy.

Ksiądz Grzegorz  jest wykładowcą Religiologii i Teologii fundamentalnej w naszym Seminarium.

Koniec praktyk duszpasterskich diakonów
2013-03-31

Po odbytych praktykach duszpasterskich w klasztorach naszej prowincji, bracia udają się na rekolekcje, które staną się bezpośrednim przygotowaniem do święceń prezbiteratu.

Rekolekcje przed Święceniami Diakonatu i Prezbiteratu
2013-03-31

Rekolekcje przed Święceniami Diakonatu i Prezbiteratu trwają od 31.03 do 4.04.

Przerwa świąteczna
2013-03-27

Przerwa świąteczna trwa w dniach 27.03 - 6.04.

Bernardyni
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Jadwigi
Misje franciszkańskie
Proformatione
Parafia Panewniki