Kronika
Przerwa międzysemestralna
2013-02-11

Przerwa między semestralna będzie trwała od  11.02 do 17.02.

2013-02-02

Święto Ofiarowania Pańskiego jest zarazem dniem nad wyraz szczególnym dla nas braci oraz dla wszystkich osób konsekrowanych.  Jest to czas szczególnego dziękczynienia za charyzmaty życia ewangelicznego w Kościele.

Sesja egzaminacyjna
2013-01-28

Sesja egzaminacyjna trwa w dniach 28.01 - 9.02.
Polecamy się Waszej modlitwie.

Imieniny br. Tymoteusza OFM oraz br. Tymoteusza OCist
2013-01-26

Dnia 26. stycznia świętujemy imieniny brata Tymotusza OFM oraz br. Tymoteusza OCist.

Drodzy bracia. życzymy, by Osoba Jezusa Chrystusa każdego dnia stawała się pobudką do zawieszania poprzeczki coraz wyżej, by życie stawało się nieustannym wzrostem ku świętości. Zaś św. Franciszek, Klara oraz patron naszego seminarium św. Bonawentura staną się wzorem wplatania teorii w praktykę oraz przykładem wierności podjętym ideałom.

Z darem modlitwy.

2013-01-26

W sobotę, 26 stycznia bracia wraz z rodzinami oddają część Bogu, wcielonemu z miłości do człowieka!

Imieniny br. Stefana OCist
2013-01-26

Dnia 26. stycznia swoje imieniny obchodzi br. Stefan OCist.
Z tej okazji chcemy złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia radości i pokoju oraz wielu łask Bożych w posłudze, którą podejmujesz każdego dnia. Niech przykład życia świętych nieustannie pobudza do jeszcze wierniejszego zaangażowania się w życie według rad ewangelicznych zaś Niepokalana Dziewica niech wyjedna Ci drogi Bracie łaskę świętości.
Z darem modlitwy.

Trzej Towarzysze
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Proformatione
Bernardyni
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Szczyrzycu