Linki

Kuria Generalna OFM - www.ofm.org
Prowincja Wniebowzięcia NMP - www.panewniki.franciszkanie.pl
Konferencja Rektorów Franciszkańskich - www.seminaria.franciszkanie.pl
Sekretariat FiS Konferencji Północnosłowiańskiej - www.proformatione.org
Trzej towarzysze - www.trzejtowarzysze.pl
Franciszkański Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego FODA -
www.foda.panewniki.pl
Misje franciszkańskie - www.misje-ofm.org.pl
Misje - www.misje.pl
Serwis franciszkański - www.franciszkanie.pl
Franciszkanie - www.franciscan-archive.org

Klaryski z Kalisza - www.klaryski.com

WSD Franciszkanów z Kalwarii Zebrzydowskiej - www.wsd.bernardyni.pl
WSD Franciszkanów z Krakowa Bronowic - www.wsd.ofm.krakow.pl
Franciszkanie z Poznania - www.franciszkanie.net
WSD Franciszkanów z Wrocławia - www.franciszkanie.com/seminarium.htm
WSD Kapucynów z Krakowa - www.kapucuni.krakow.pl
WSD Kapucynów z Lublina - www.klerykatijuniorat.pl
WSD Franciszkanów Konwentualnych z Krakowa - www.franciszkanska4.pl

Opactwo Cystersów z Jędrzejowa -
www.jedrzejow.cystersi.pl
Opactwo Cystersów z Wąchocka - www.wachock.cystersi.pl
Opactwo Cystersów ze Szczyrzyca -
www.szczyrzyc.cystersi.pl

Watykan - www.vatican.va
Episkopat Polski - www.episkopat.pl
Archidiecezja katowicka - www.archidiecezja.katowice.pl
Wiadomości KAI - www.ekai.pl

Apologetyka - www.apologetyka.katolik.pl
Opoka
- www.opoka.org.pl
Wiara - www.wiara.pl
Katolik - www.katolik.pl
Mateusz - www.mateusz.pl
Angelus - www.angelus.pl
Bosko - www.bosko.pl

Teatr Kefas - www.kefas.panewniki.pl

Bernardyni
Parafia Panewniki
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Szczyrzycu