Medytacje
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
 
Lectio
 
Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym świecie i błogosławimy Tobie, że przez święty krzyż Twój odkupiłeś świat.                                                                                                               św. Franciszek, Testament, 5
Meditatio
Ostatnią modlitwę św. Franciszka jaką chcemy rozważyć znajdujemy zapisaną w jego testamencie. Jest to modlitwa znana przez nas wszystkich i odmawiana przy każdego dnia wielokrotnie. Dlatego też aby przez spowszednienie ta modlitwa nie straciła dla nas swej głębi chciejmy ją dziś rozważyć.
Św. Franciszek uczęszczając do szkoły przykatedralnej w Asyżu z pewnością nauczył się na pamięć kilku modlitw. Jedną z nich była modlitwa odmawiana przy adoracji krzyża, a którą my dziś odmawiamy przy nabożeństwie drogi krzyżowej: wielbimy Cię, Chryste , i wysławiamy za to, że przez Krzyż Twój święty odkupiłeś świat. Tak więc modlitwa św. Franciszka jest rozszerzoną wersją tej znanej mu od dziecka formuły liturgicznej. To spostrzeżenie jest bardzo cenne, ponieważ dowodzi dwóch rzeczy. Po pierwsze św. Franciszek potrafił czerpać ze skarbca liturgii kościoła. Modlitwa której się nauczył gdy był mały towarzyszyła mu przez całe jego życie. A po drugie, św. Franciszek potrafił zmodyfikować tę modlitwę dodając do niej swoje fragmenty. Czyli można powiedzieć, że ta modlitwa stała się dla niego, nie jakąś suchą formułką, ale bardzo osobistym wyrazem jego duchowości.
To co Biedaczyna dodał do tej starej liturgicznej formuły, to przede wszystkim są słowa: tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym świecie.
Do soboru Laterańskiego IV w 1215 r., była zasada, że Najświętszy Sakrament przechowywano tylko w kościołach Katedralnych. Tak więc w dzieciństwie i w młodości św. Franciszka jedyne tabernakulum jakie było w Asyżu znajdowało się w katedrze św. Rufina. We wszystkich innych świątyniach centralne miejsce zajmował krzyż, dlatego też bardzo było bardzo rozpowszechnione nabożeństwo adoracji krzyża. Dlatego też gdy św. Franciszek poszukiwał swej drogi powołania i modlił się we wszystkich kościołach w okolicy Asyżu, to jego oczy w sposób bardzo naturalny były zawsze utkwione w krzyżu. W takim kontekście zrozumiemy jeszcze lepiej jego niezwykłe spotkanie z krzyżem w kościele San Damiano.
Na dwa lata przed swoją śmiercią w roku 1226 św. Franciszek otrzymał od papieża Honoriusza III bullę Quia populares tumultu, w której była zawarta obietnica. Papież obiecywał Braciom Mniejszym posiadanie ołtarzy i kościołów, przez co stało się dla naszego Zakonu możliwe spełnienie nakazu soborowego dotyczącego przechowywania Eucharystii. Niewątpliwie ta papieska obietnica i przywilej sprawiły ogromną radość Biedaczynie. Odtąd wiedział, że w przyszłości kościoły braci będą w swoim centrum posiadały krzyż i tabernakulum.
Tak też należy rozumieć tę modlitwę którą Biedaczyna zapisał w swoim testamencie. Jest to uwielbienie krzyża i Jezusa Eucharystycznego. Franciszkowa formuła tu i we wszystkich kościołach, jest czymś bardzo typowym dla niego. Biedaczyna żył uniwersalizmem, który przekraczał jakieś ciasne lokalne ramy. Chciał aby Jezus obecny w Eucharystii i ikonie krzyża, był uwielbiony w każdym kościele na całym świecie.
Warto nam duchowo przenieść się do wielu kościołów ilekroć odmawiamy przy nawiedzeniu Najświętszego Sakramentu modlitwę Wielbimy Cię. Adorujmy wtedy te kościoły które są opuszczone czy zaniedbane. Wstąpmy duchem do tych świątyń w których niegdyś szczególnie dotknęła nas łaska Boża. Nawiedźmy duchowo świątynię w której zostaliśmy ochrzczeni, przyjęliśmy habit, złożyliśmy profesję. Szczególnie często wracajmy myślą do tej świątyni w której wielu z nas przyjęło sakrament kapłaństwa. Niech nasza adoracja będzie prawdziwie franciszkańska czyli taka które obejmuje wszystkie kościoły na całym świecie.
 
Oratio
 
Uwielbiamy cię Jezu obecny w każdej świątyni na całym świecie. Bądź uwielbiony we wszystkich tabernakulach, a szczególnie tam gdzie jesteś opuszczony czy zaniedbany. Uwielbiamy Cię także  we wszystkich twoich wizerunkach krzyża. Oddajemy Ci nasz pokłon z wielką wiarą i czcią.
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Proformatione
Kuria Generalna
Opactwo cystersów w Jędrzejowie