Medytacje
PRAWDZIWA MIŁOŚĆ
 
Lectio
 
Błogosławiony sługa, który tak kochałby swego brata chorego, który nie może mu oddać przysługi, jak kocha zdrowego, który może mu pomóc.
                                                                                                          św. Franciszek, Napomnienia 24
Meditatio
W kolejnych napomnieniach św. Franciszek od tematyki ubóstwa duchowego i pokory przechodzi do miłości braterskiej. Możemy tutaj zauważyć pewną ciągłość myśli św. Franciszka. By móc prawdziwie miłować swego brata, trzeba najpierw stać się prawdziwie ubogim duchem. Największe trudności w życiu braterskim pochodzą właśnie z egoizmu, czyli  z nieuporządkowanej miłości własnej. Ktoś, kto posiada w sobie ogromną miłość samego siebie, jest praktycznie niezdolny do tego, by zapomnieć o sobie i darować się bratu. Dlatego też miłość braterską musi poprzedzać umiejętność zapomnienia o sobie i daru z siebie.
Nigdy relacji braterskich nie możemy opierać tylko na przesłankach utylitarystycznych. Coś za coś, lub daję, aby kiedyś otrzymać coś w zamian. Ubóstwo duchowe samo w sobie zawiera coś, co ma w sobie wymiar darmowości.
Ubogi duchem nie ma wielkich trudności w darowaniu siebie, ponieważ wie, że jedynie co posiada, to swoje serce zdolne do kochania i ręce mogące pomóc. Nie ma w sobie przeszkód, które wstrzymywałyby go od pomocy bliźniemu. Nie ma on nic do stracenia, a wie, że może bardzo wiele zyskać.
W rozważanym przez nas napomnieniu Biedaczyna proklamuje swoje kolejne błogosławieństwo. Pisze: Błogosławiony sługa, który tak kochałby swego brata chorego, który nie może mu oddać przysługi, jak kocha zdrowego, który może mu pomóc.
Spróbujmy najpierw odpowiedzieć na pytanie, kim jest brat chory? Biedaczyna pisze, że to jest ten, który nie może mu oddać przysługi. Tak więc brat chory to ten, który jest ubogi i nie  ma czym odpłacić za wyświadczoną pomoc.
Ubóstwo chorego brata to może być najprostsza niemoc fizyczna. Brat przykuty do łóżka, wózka inwalidzkiego, trwałego kalectwa będzie na zawsze zdany na wyłączną pomoc współbraci. Wiemy doskonale, że są i takie choroby, w których przy chorym trzeba uczynić wszystko, tak jak przy niemowlęciu.
Inny rodzaj ubóstwa w chorobie to wszystkie niedomagania psychiczne i umysłowe. Wiemy, jak bardzo delikatną sferą jest zdrowie psychiczne. Nie ma sobie co robić złudzeń, że ilość stresów, różne trudne przeżycia i doświadczenia nie pozostawiają śladów na naszej psychice. W skrajnych przypadkach, a zwłaszcza przy kruchej konstrukcji psychicznej, można bardzo szybko wpaść w wyczerpanie i chorobę psychiczną. Jest to bardzo szczególny rodzaj ubóstwa, kiedy ktoś może być bardzo sprawny fizycznie, a przy tym nie można powierzyć mu żadnego obowiązku czy posługi ze względu na jego chorobę.
Kolejny szczególny rodzaj ubóstwa w chorobie to wszystkie uzależnienia. Niestety, nałogi bynajmniej nie omijają zakonników i naszych wspólnot. Coś, co zawsze trapiło życie zakonne, to pijaństwo i obżarstwo. Zwłaszcza ten pierwszy nałóg jest  bardzo destrukcyjny nie tylko dla poszczególnego brata, ale i dla całej wspólnoty. Pijaństwo jest zawsze przyczyną nędzy i upadku moralnego. Także cywilizacja, w jakiej żyjemy, przynosi nam bardzo dużo możliwości popadnięcia w najrozmaitsze uzależnienia.  Wystarczy tu podać przykład uzależnienia się od mediów, takich jak telewizja czy Internet.  
Każda z wymienionych powyżej chorób jest wezwaniem dla otoczenia. Nie można chorego pozostawić samemu sobie. Nawet jeśli choroba jest zawiniona przez niego. Tu właśnie realizuje się w pełni rozważane przez nas napomnienie św. Franciszka. Szczęśliwi ci bracia, którzy potrafią okazać darmową miłość swoim chorym braciom. Szczęśliwi, gdy są wewnętrznie wolni i nie oczekują jakiejkolwiek zapłaty. Tak okazywana miłość jest najczystszą i najbardziej miłą Bogu.
 
Oratio
 
Prosimy Cię, Panie, za naszych braci chorych, umocnij ich w cierpieniu i pomóż z uległością przyjąć Twoją wolę. Daj nam miłość i cierpliwość względem braci chorych. Niech nasza relacja do nich będzie zawsze czysta i bezinteresowna. 
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Szczyrzycu
Misje franciszkańskie
Proformatione
Kuria Generalna
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II