Medytacje
UMIERANIE W GRZECHU ŚMIERTELNYM
 
Lectio
 
Przeklęci ci, którzy umierają w grzechach śmiertelnych, szczęśliwi, których śmierć zastanie podczas spełniania Twojej najświętszej woli, albowiem ona nie uczyni im nic złego
                                                                                    św. Franciszek, Kantyk stworzeń 13
Meditatio
 
Po strofce dotyczącej siostry śmierci cielesnej, św. Franciszek mówi o przekleństwie i błogosławieństwie, jakie jest ono z nią związane.
Przeklęci ci, którzy umierają w grzechach śmiertelnych,
Może nas zdziwić ton tego zdania  św. Franciszka. Biedaczyna był zawsze kojarzony z pozytywnym podejściem do człowieka, ze spojrzeniem pełnym pokoju i radości. Tymczasem tutaj Biedaczyna wypowiada przekleństwo. Nie jest to jednak przekleństwo w sensie potępienia kogokolwiek, ale raczej stwierdzenia stanu, w jakim znajduje się ktoś, kto umiera w grzechu śmiertelnym.
Jest prawdą wiary, że ten kto umiera w grzechu śmiertelnym, na wieki w tym stanie pozostanie. Musimy pamiętać, że tutaj, na ziemi, nasze możliwości poznania są bardzo ograniczone. Ta prawda między innymi dotyczy poznania tego, czym jest grzech śmiertelny. O tym, jak wielką tragedią dla człowieka jest grzech śmiertelny, często mówi mu tylko jego wiara. Bardzo często ten grzech jest związany z przyjemnością, a jego skutki są tak bardzo zakryte przed człowiekiem, że potrafi sobie zupełnie go zlekceważyć. 
Z chwilą śmierci z oczu człowieka opadają łuski i odkrywa on, w jakim stanie jest jego dusza. Dopiero wtedy człowiek pozna w całej pełni, czym jest grzech i co on z niego uczynił. To całe zło, którym jest grzech, a które nosi człowiek, jest wtedy przeżywane przez niego już bez żadnych ograniczeń. Można by to porównać do chorego na raka, który nie czuł żadnego bólu z powodu środków znieczulających. Lecz w pewnym momencie te środki zostają mu odjęte i chory doświadcza już tylko potwornego bólu bez żadnego znieczulenia. Co więcej, ma świadomość, że już nigdy żadne  środki znieczulające nie zostaną mu podane i ból nigdy nie ulegnie zmniejszeniu.
To co tu zostało opisane, to nic innego jak piekło. Nie jest ono jakimś miejscem, gdzie człowiek musi iść. Piekło za pomocą grzechu człowiek sam tworzy w sobie. Bóg nikogo na potępienie nie skazuje i do piekła nie posyła, ponieważ to człowiek sam siebie poprzez życie i śmierć w grzechu śmiertelnym na piekło skazuje i do niego się posyła.
Nie mogą więc dziwić nas słowa Biedaczyny, że ci, co umierają w grzechach śmiertelnych, są przeklęci. My jednak możemy dodać, że nie przez Boga czy innych ludzi, ale przez samych siebie.
Jakby naturalną odpowiedzią na tę prawdę o grzechu, którego skutkiem jest wieczne potępienie, jest błogosławieństwo, które wypowiedział Biedaczyna:
szczęśliwi, których śmierć zastanie podczas spełniania Twojej najświętszej woli, albowiem ona nie uczyni im nic złego,
Błogosławieni, czyli szczęśliwi, którzy pełnią wolę Bożą. To ich szczęście zawiera się w tym, że śmierć dla nich jest jedynie przejściem, które nie może uczynić Nim nic złego. Gdybyśmy zapytali, co dla św. Franciszka znaczyło pełnić wolę Bożą, z pewnością odpowiedź brzmiałaby bardzo prosto. Pełnić wolę Bożą to nic innego, jak żyć według swego powołania, które jest niczym innym jak zachowywaniem ewangelicznej formy życia. Ten, kto żyje swoim powołaniem i czyni wszystko, aby być mu wiernym, nie musi się obawiać śmierci. Gorzej jest z kimś, kto zagubił swe powołanie i nim nie żyje. O kimś takim nie możemy w żadnym razie powiedzieć, że wypełnia wolę Bożą. Jako konkluzję możemy stwierdzić, że to od nas samych będzie zależeć, czy śmierć dla nas będzie przekleństwem, czy błogosławieństwem.
 
Oratio
 
Miłosierny Panie, prosimy Cię za zatwardziałymi grzesznikami, którzy są do tego stopnia zaślepieni grzechem, że nie widzą potrzeby swego nawrócenia. Przyjdź i oświeć ich, zanim będzie za późno. Prosimy Cię także o łaskę naszego wytrwania w pełnieniu Twojej świętej woli, abyśmy kiedyś szczęśliwi mogli Ciebie oglądać w niebie.
Prowincja Św. Jadwigi
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Szczyrzycu
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Parafia Panewniki
Trzej Towarzysze