Misje

Angażując się w działalność „Grupy Misyjnej” pragniemy chociażby w niewielkim stopniu uczestniczyć w misji ewangelizacyjnej, w której bezpośrednio na różnych zakątkach świata są zaangażowani misjonarze z naszej Prowincji zakonnej.

Zadaniem, jakie do realizacji postawiła sobie grupa misyjna jest nie tylko propagowanie Misji „ad Gentes” ale także Nowa Ewangelizacja, stojąca w centrum Misji Kościoła.

Bracia zaangażowani w działalność naszej grupy podejmują wielorakie zadania
i zobowiązania. Jedną z wielu naszych inicjatyw jest codzienny żywy różaniec w intencji misji, odmawiany przez wszystkich chętnych braci. Korzystając ze współczesnych środków przekazu, mamy możliwość bezpośredniej komunikacji z misjonarzami poprzez Internet: Gadu Gadu, Skype, czy Facebook; do tego też należy wliczyć tradycyjną pocztę, którą wysyłamy wspólnie razem z naszym Prowincjalnym Sekretarzem Misyjnym. Każdy z nas utrzymuje również indywidualny kontakt z wybranym misjonarzem.

Bracia zdają sobie doskonale sprawę z tego, że tak naprawdę każdy z nas jest misjonarzem, dlatego działalność grupy misyjnej to również udział w sympozjach misyjnych organizowanych na terenie kraju (staramy się, aby na każdym z nich, był przedstawiciel naszej wspólnoty); a także zaangażowanie w dzieła dotyczące Nowej Ewangelizacji (staramy się nie tylko utrzymywać kontakty z innymi grupami ewangelizacyjnymi czy Szkołami Nowej Ewangelizacji, by służyć sobie pomocą, ale też uczestniczyć w różnych inicjatywach z tym związanych. Również sami podejmujemy różne drobne inicjatywy związane z ewangelizacją uliczną, czy przez Internet).

Warto wspomnieć, że przy naszym klasztorze w Katowicach-Panewnikach funkcjonuje muzeum misyjne, które jest bogato wyposażone w wiele pamiątek i eksponatów przywiezionych z różnych krajów misyjnych. Nasze muzeum jest chętnie odwiedzane przez wycieczki szkolne i grupowe oraz osoby indywidualne. Bracia podczas zwiedzania służą swoją pomocą i radą.

Oprócz muzeum, istnieje również sekretariat misyjny naszej prowincji zakonnej, a w którym bracia również się udzielają. Oczywiście, ważnym punktem jest też coroczna Niedziela Misyjna, gdzie w wymiarze uniwersalnym, łączymy się ze wszystkimi misjonarzami całego Kościoła.
Zadania i cele do jakich grupa się zobowiązała są realizowane na tyle, na ile wola Boża
i zgoda przełożonych nam pozwoli.Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Prowincja Michała Archanioła
Proformatione
Parafia Panewniki