Bernardyni
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Kuria Generalna
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Wąchocku