Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Parafia Panewniki
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bernardyni
Kuria Generalna