Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Michała Archanioła
Trzej Towarzysze
Misje franciszkańskie
Parafia Panewniki
Bernardyni