Studenci
ROK I
br. Noe Marek Majewski
br. Florian Marcin Karolak
ROK II
br. Pio Krzysztof Siury
br. Jan Paweł Michał Sośnik - Senior DPC
br. Szczepan Jakub Müller
br. Józef Daniel Mańczuk OCist
ROK III
br. Racibor Stanislau Paliakou
br. Radosław Sebastian Wojtkun
br. Albert Mateusz Kogut
br. Tarsycjusz Adam Niestrój - Vicesenior DPC
br. Justyn Jakub Hajkowski OCist
ROK IV
br. Wirgiliusz Dominik Szwaracki
br. Sylas Łukasz Wycisło
br. Jozafat Remigiusz Kik
br. Beda Tomasz Pompka
br. Cyriak Dominik Kotyczka
br. Karmel Piotr Węglarz
br. Fabian Artur Skowron OCist
ROK V
br. Ulryk Mateusz Knesz
br. Robert Jan Antkiewicz OCist
br. Antoni Paweł Sumera OCist
ROK VI
br. Władysław Łukasz Siedlecki
br. Salomon Dominik Duplicki
br. Baltazar Aleh Maloila
PRAKTYKI
br. Świerad Remigiusz Mierzwa
br. dk. Tymoteusz Jarosław Krajewski
br. Benedykt Marek Myga
BRACIA STUDIUJĄCY NA UKRAINIE
br. Emiljan Semenyszyn
BRACIA STUDIUJĄCY W NIEMCZECH
br. Czesław Marcin Sikora - V rok studiów
br. Fidelis Kamil Dudek- IV rok studiów
br. Adam Dawid Czyż - IV rok studiów
br. Olaf Sławomir Setlak
br. Achilles Łukasz Brzonkalik
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Jadwigi
Kuria Generalna
Trzej Towarzysze
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła