Święci franciszkańscy
, w kalendarzu świętych i błogosławionych Zakonów Franciszkańskich wspominamy:


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka
Misje franciszkańskie
Bernardyni
Opactwo w Wąchocku