Święci franciszkańscy
, w kalendarzu świętych i błogosławionych Zakonów Franciszkańskich wspominamy:


Misje franciszkańskie
Opactwo w Szczyrzycu
Parafia Panewniki
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Opactwo cystersów w Jędrzejowie