Teatr

Teatr św. Franciszka

Działalność teatru została zawieszona, ze względu na brak aktorów.

Opactwo w Szczyrzycu
Parafia Panewniki
Misje franciszkańskie
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Franciszka
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II