Teatr

Teatr św. Franciszka

Działalność teatru została zawieszona, ze względu na brak aktorów.

Parafia Panewniki
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Trzej Towarzysze
Misje franciszkańskie
Bernardyni