Teatr

Teatr św. Franciszka

Działalność teatru została zawieszona, ze względu na brak aktorów.

Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Wąchocku
Opactwo w Szczyrzycu