Teatr

Teatr św. Franciszka

Działalność teatru została zawieszona, ze względu na brak aktorów.

Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Trzej Towarzysze
Bernardyni
Proformatione