Teatr

Teatr św. Franciszka

Działalność teatru została zawieszona, ze względu na brak aktorów.

Parafia Panewniki
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni