Teatr

Teatr św. Franciszka

Działalność teatru została zawieszona, ze względu na brak aktorów.

Opactwo w Wąchocku
Misje franciszkańskie
Bernardyni
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Św. Franciszka
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II