Teatr

Teatr św. Franciszka

Działalność teatru została zawieszona, ze względu na brak aktorów.

Bernardyni
Misje franciszkańskie
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Jadwigi
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Franciszka