Teatr

Teatr św. Franciszka

Działalność teatru została zawieszona, ze względu na brak aktorów.

Bernardyni
Prowincja Św. Franciszka
Kuria Generalna
Misje franciszkańskie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi