Teatr

Teatr św. Franciszka

Działalność teatru została zawieszona, ze względu na brak aktorów.

Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Matki Bożej Anielskiej