Wykładowcy
WYKŁADOWCY ZAKONNI
o. dr August Smyczek
Katolicka nauka społeczna /III, IV/
Religiologia / I, II/ 
Religia a życie społeczne, wybrane aspekty / III, IV, V/
Rodzina we współczesnym społeczeństwie polskim. Zadania polityki społecznej i pracy socjalnej. /I, II/
o. dr Bronisław Gucwa
Filozofia Boga /I, II/
Filozofia religii /I, II
Teoria poznania /I, II/
Wstęp do filozofii /I/
Współ. kierunki filozof. /VI/
o. dr Ezdrasz Biesok
Prawo kanoniczne /III, IV, V, VI/
Technika kancelaryjna /V/
ćwiczenia
o. dr Feliks Rachwalik
Stary Testament /III, IV, V/
o. dr Wit Chlondowski
Teologia dogmatyczna /III, IV, V/
o. dr Kleofas Gródek
Historia filozofii /I, II/
Filozofia przyrody /I, II/
Język grecki /II/
Metafizyka /I, II/
o. dr Lidian Strzeduła
Wstęp do Pisma św. /I, II/
Historia i geografia biblijna /I, II/
Nowy Testament /III, IV, V/
Teologia biblijna /VI/
o. dr Lucjusz Wójtowicz
Franciszkanizm /I, II/
Historia Zakonu /I, II/
o. dr Robert Makulski
Muzyka kościelna /III, V, VI/
o. prof. dr hab. Sebastian Jasiński
Nowy Testament (egzegeza) /III, IV, V/
o. dr Syrach Janicki
Teologia duchowości / V, VI/
Teologia życia konsekrowanego /III, IV, V/
FZŚ i MF /III, IV, V/
Semianrium naukowe
o. dr Tacjan Wójciak
Teol. moralna fundamentalna /III/
Teol. moralna szczegółowa /IV, V/
Teoria i praktyka spowiedzi /VI/
Bioetyka /IV, V/
Proseminarium /I, II/
o. dr Ernest Ogar
Patrologia /I, II/
o. dr hab. Sławomir Ledwoń
Teologia fundamentalna /III, IV/
o. dr Sergiusz Bałdyga
o. dr Olgierd Paszkiewicz
J. łaciński /I, II, III/
J. grecki /I/
WYKŁADOWCY DIECEZJALNI
ks. dr Damian Bednarski
Historia Kościoła /I, II/
ks. dr Tadeusz Czakański
Teologia pastoralna /IV, V, VI/
ks. dr Andrzej Hoinkis
Liturgika /III, IV, V, VI/

Seminarium naukowe
ks. dr Andrzej Kołek
Homiletyka /V, VI/
ks. prof. dr hab. Jan Górski
Misjologia
ks. dr hab. Leszek Szewczyk
Fonetyka pastoralna /I, II/
Homiletyka /IV/
WYKŁADOWCY ŚWIECCY
mgr Teresa Kowalik
Lektorat z j. włoskiego /I/
mgr Barbara Pawlicka
Lekotar z j. angielskiego /I, II, III/
dr Marek Pawlicki
Konwersacje z j. angielskiego
dr Magdalena Kudełka – Lwowska
Psychologia ogólna /I, II/
Psychologia rozwojowa /I, II/
Psychologia Pastoralna /VI/

mgr Łukasz Kurpas
Ćwiczenia z muzyki /I, II, III, IV, V/
mgr lic. Adam Szeliga
Muzyka kościelna /I, II, IV/
dr Danuta Wróbel
Ćwiczenia z katechetyki /V/
Semianrium naukowe
dr Marek Wójtowicz
Filozofia człowieka / I, II/
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Trzej Towarzysze
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Proformatione